Tất cả
ngọc 80 chuẩn, dư x2...
Tướng: 15
Skin: 8
Rank: Vàng II
Đá quý: Không
20,000đ
dư x2 tđt dư 8k vàng.
Tướng: 12
Skin: 6
Rank: Bạch Kim II
Đá quý: Không
20,000đ
tulen tân thần thiên ...
Tướng: 12
Skin: 10
Rank: Bạch Kim II
Đá quý: Không
45,000đ
2b ngọc 90 chuẩn, dư...
Tướng: 24
Skin: 22
Rank: Vàng II
Đá quý: Không
55,000đ
dư ĐÁ QUÝ 3b ngọc 9...
Tướng: 26
Skin: 14
Rank: Vàng I
Đá quý:
100,000đ
dư ĐÁ QUÝ 2b ngọc 9...
Tướng: 22
Skin: 12
Rank: Bạch Kim II
Đá quý:
100,000đ
Nakroth siêu việt 3, N...
Tướng: 52
Skin: 50
Rank: Kim Cương II
Đá quý: Không
235,000đ
Nakroth khiêu chiến AI...
Tướng: 44
Skin: 44
Rank: Kim Cương II
Đá quý: Không
120,000đ
nAKROTH SIÊU VIỆT 5 SV...
Tướng: 80
Skin: 144
Rank: Tinh Anh II
Đá quý:
4,999,000đ
Violet tiệc bãi biển...
Tướng: 63
Skin: 63
Rank: Kim Cương II
Đá quý: Không
999,000đ
Nakroth khiêu chiến AI...
Tướng: 74
Skin: 74
Rank: Kim Cương II
Đá quý: Không
999,000đ
...
Tướng: 66
Skin: 46
Rank: Kim Cương II
Đá quý:
899,000đ
raz muay thái. tướng ...
Tướng: 62
Skin: 60
Rank: Bạch Kim II
Đá quý:
799,000đ
...
Tướng: 62
Skin: 52
Rank: Kim Cương I
Đá quý:
750,000đ
Nakroth khiêu chiến AI...
Tướng: 58
Skin: 76
Rank: Kim Cương I
Đá quý: Không
650,000đ
...
Tướng: 59
Skin: 38
Rank: Kim Cương II
Đá quý:
550,000đ
Nakroth khiêu chiến AI...
Tướng: 54
Skin: 58
Rank: Kim Cương II
Đá quý: Không
485,000đ
dư ĐÁ QUÝ, Nakroth si...
Tướng: 52
Skin: 48
Rank: Bạch Kim I
Đá quý:
419,000đ
dư 2 VIÊN ĐÁ QUÝ, 6b...
Tướng: 42
Skin: 38
Rank: Kim Cương II
Đá quý:
420,000đ
dư ĐÁ QUÝ, tướng y...
Tướng: 52
Skin: 52
Rank: Bạch Kim II
Đá quý:
489,000đ