-100% đúng TK-MK-trắng tt. 50% acc Full Tướng Full Skin 45% acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
12,000đ
-100% đúng TK-MK-trắng tt. 50% acc Full Tướng Full Skin 45% acc 40-60t-5% acc cùi
-12K ATM-MoMo/17K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
12,000đ